DIGIKENT

İnternet Belediyeciliği

İnternet’e bağlı her bilgisayar,
belediyenizin hizmet şubesidir.

Belediye hizmetlerinin kalitesi, güvenilirliği ve sürekliliği, İnternet ortamında da mümkün. İnternet Belediyeciliği çözümümüzle, vatandaşlara İnternet’e bağlı her bilgisayardan, belediyenin şubesiymiş gibi bilgi almak ve belediye binasına gelerek yapabildikleri işlemleri gerçekleştirmek imkânı sağlıyoruz.

Belediye hizmetini geleceğe taşıyan e-Belediye uygulamaları, e-Devlet eylem planlarının yürütüldüğü günümüz Türkiye’sinde tüm belediyelerin yararlanmak istediği güncel çözümleri sunuyor. DIGIKENT Internet Belediyeciliği ile, vatandaşlar İnternet’e bağlı her bilgisayardan, belediyenin şubesiymiş gibi bilgi almak ve belediye binasına gelerek yapabildikleri işlemleri gerçekleştirmek imkânına kavuşuyorlar. Yerinde hizmetin en yaygın ve etkin yöntemi olan İnternet belediyeciliği uygulamaları, belediyeler nezdinde vatandaşların bilgilendirilmesinde ve belediye işlemlerinin yürütülmesinde verim sağlıyor.

DIGIKENT İnternet Belediyeciliği uygulamaları, DIGIKENT Entegre Kent Yönetim Sistemi ve DIGIKENT GIS sistemleri ile entegre çalışmaktadır. Bununla birlikte, diğer yerel yönetim yazılımları ile çok kısa bir süreçte entegre olabilecek esnekliğe sahiptir. DIGIKENT İnternet Belediyeciliği'nde 128 bit SSL kullanılmaktadır. 128 bit SSL, mevcut en yüksek güvenlik sistemidir.

DIGIKENT İnternet Belediyeciliği’nin sunduğu hizmetler:

 • Vergi Bilgileri
  • Gayrimenkul (Arsa, Arazi, Bağımsız Bölüm) bilgileri görüntüleme,
  • Beyan bilgileri görüntüleme,
  • Ruhsat bilgileri görüntüleme,
  • Tahakkuk bilgileri görüntüleme,
  • Tahsilat bilgileri görüntüleme,
  • Borç bilgileri görüntüleme,
  • Kredi kartı ile vergi borcu ödeme,
 • Kişiye özel öneri ve şikâyet bildirimi,
 • Sokak rayici görüntüleme,
 • Çevre vergisi matrahları görüntüleme,
 • Bina aşınma oranları görüntüleme,
 • Belediye Hizmet Rehberi
 • Nikâh bilgileri
 • Bilgilendirme
  • Encümen Kararları
  • Meclis Kararları
  • Gelir ve Gider bütçesi görüntüleme

Teknoloji

DIGIKENT İnternet Belediyeciliği, Java teknolojileri ile geliştirilmiştir.

Veri Tabanı:

Oracle, DB/2, SqlServer, SyBase, PostrgeSQL

Uygulama Sunucusu:

IBM WAS (IBM Websphere Application Server), Jboss, BEA Weblogic Server, Tomcat

Uygulama Geliştirme Arayüzü:

IBM Websphere Application Developer, Eclipse

Teknolojiler:

Java, J2EE, JSP, JSF, Ajax, XML, Web Services

Güvenlik:

128 bit SSL