DIGIKENT

Numarataj

Günümüzde belediyelerin, numarataj çalışması yaptığı ancak yapılan çalışmalarda ciddi boyutlarda hataların olduğunu tespit etmekteyiz.

Numarataj çalışması, yönetmelik temeline bağlı kalınarak yapılması gereken bir süreçtir. Ancak belediyelerimizde ya bu yönetmeliğe bağlı kalınmamış, ya da bu konuda bilgi sahibi insan kaynağı olmadığı için sağlıklı bir altyapı kurulamadığı görülmektedir.

Numarataj konusundaki eksikler sebebiyle yaşanan en büyük sorun, tebligatlarda istenen adreslere ulaşılamamasıdır. Bu problem sadece belediyelerin yaşadığı bir problem değil, tüm kurum ve firmaların yaşadığı bir problem olmaktadır.

Numarataj çalışması, sağlıklı bir Kent Bilgi Sistemi kurulumu için önemli bir bileşendir.

Vadi, Numarataj konusunda yetişmiş insan kaynağı ile Numarataj çalışması hizmeti vermektedir.