DIGIKENT

GETAP

Belediyeler vergi kaçaklarını önler, gelirleriyle gelişir.

GETAP Gelir Artırma ve Takip Projesi

Belediyeler Gelir Arttırma ve Takip Projesini başarıyla uygulayarak emlak beyanı kaçaklarını minimuma indirmiş; satış olduğu halde tahakkuk oluşumu devam eden kayıtlara ulaşmış ve tahakkuku kapatmış; emlak beyanlarındaki nitelik kaçaklarını tespit etmiş; adres bilgi sistemi ile beyan eşlemede oluşan hataları tespit ederek düzeltmiş olacaklar.

DIGIKENT GETAP, GElir Arttırma ve TAkip Projesi açılımının ilk hecelerinden oluşan bir kısaltmadır. Belediyelerin vergi gelirlerinin en büyük kısmını “Emlak Vergileri” oluşturmaktadır. Belediyelerin hizmet kalitesinin sürekliliği ve gelişimi, belediyelerin gelirlerinin artırımına ve ağırlıklı olarak da emlak vergisi gelirlerinde oluşan kaçakların önlenmesine bağlıdır.

DIGIKENT GETAP Projesi temel olarak tapu verilerini esas almaktadır. Tapu veritabanı, gayrimenkul sahipleri ve gayrimenkullerin alındığı ve satıldığı tarihler gibi verileri içermektedir. DIGIKENT GETAP Projesi, bunun dışında Sular İdaresi verileri ve Elektrik İdaresi verileri gibi var olabilecek tüm veritabanlarının kullanımına izin vermektedir.

DIGIKENT GETAP Projesi, özel olarak, çok geliştirilmiş kaçak analizi yapma olanağı sunan bir uygulama içermektedir. Bu uygulamada tüm proje sürecindeki işler ayrıntılı olarak yapılabilmekte ve raporlanabilmektedir.

Proje Ekibi Modeli

DIGIKENT GETAP Projesi ile kurulacak yeni birimdeki gerekli insan kaynağı tabloda özetle verilmiştir. Burada veriler, büyük ölçekli belediyeler baz alınarak yaklaşık olarak verilmiştir.

Proje Ekibi

Görevi Personel Sayısı
Proje Yöneticisi 1
Koordinatör 1
Analist / Programcı 1
Veri Hazırlama Ekibi 6
Evrak Takibi 1
Saha Ekibi 4
Mükellef Karşılama Ekibi 2

Proje Ekibi Görev ve Sorumlulukları

Görevi Sorumlulukları
Proje Yöneticisi Personeli yönetecek, yönlendirecek, iş akışını ve devamlılığını sağlayarak üstlerine rapor verecektir.
Koordinatör Veri hazırlama ekibi, evrak takip ekibi ve saha ekibinin çalışmalarını koordine etmek; iş akışını hızlandırmak; ekiplerin ihtiyaç duyduğu eksiklikleri gidermekle yükümlüdür.
Analist / Programcı Belediyenin mevcut bilgileri üzerinde analizler yapacak; analizler sonucu ortaya çıkan verileri değerlendirerek gerekli veri düzeltme çalışmalarını yapacak; servisteki ekiplerin kullanacakları programları hazırlayacak; yapılan çalışmaların sonuçlarını içeren raporlar hazırlayacaktır.
Veri Hazırlama Ekibi Program yardımı ile düzeltilemeyen eksik ve güncel olmayan verileri inceleyecek, düzeltecek ve güncelleştirecektir.
Evrak Takibi Hazırlanan programları kullanarak saha ekibinin dağıtacağı evrakları sıralı ve planlı şekilde üretmek; dağıtım sonucu evrakları incelemek ve sonuçlandırmaktan sorumludur.
Saha Ekibi Oluşturulan evrakları mükelleflere tebliğ edecek ve tebliğ edilemeyen evrakları ayrıntılı şekilde not alacaktır.
Mükellef Karşılama Ekibi Dağıtımı yapılan tebligatlar sonucu belediyeye gelen mükellefleri karşılayacak ve ilgili problemlerini çözecektir.